Главная / Корпоративное такси в Харькове

Корпоративное такси в Харькове

Корпоративное такси. Выгодные предложения.

Собственный автопарк на сегодняшний день могут позволить себе далеко не все компании, многие даже не рассматривают данный вопрос. Это не выгодно по многим причинам: требуется достаточная территория для размещения большого количества автомобилей, возникает необходимость в постоянном техническом обслуживании, нужна зарплата водителям и другому обслуживающему персоналу.

Гораздо выгоднее и удобнее корпоративное такси в Харькове, оказывающее такие услуги, как:
— оперативная доставка руководства и сотрудников компаний в любую точку города, и за его пределы;
— встреча гостей в аэропорту, на ж/д вокзале и т.д.;
— экскурсии по городу для гостей и партнеров компании;
— выполнение удаленных поручений руководства;
— доставка персонала компании в офис и домой, в том числе, в ночное время суток.

Если вам понадобилось срочно куда-то выехать, вы можете заказать корпоративное такси в Харькове, при этом машина приедет через 15 минут. Также возможен предварительный заказ автомобиля с подачей в заранее оговоренное место в конкретное время. Для удобства клиентов мы всегда оповещаем о прибытии машины СМС или звонком.

Корпоративное такси в Харькове располагает современным автопарком с наличием достаточного количества автомобилей различной вместительности и уровня комфорта. Все машины в обязательном порядке проходят осмотр перед каждым рейсом. Водители нашей компании имеют высокий профессиональный уровень, аккуратны, пунктуальны и вежливы, владеют правилами корпоративной этики.

Каждый клиент, который решил заказать корпоративное такси в Харькове, обслуживается в индивидуальном порядке персональным менеджером. При возникновении любых вопросов можно связаться со своим куратором и оперативно решить все проблемы по обслуживанию.

Возможен как безналичный расчёт, так и оплата наличными, единоразовые платежи и заключение долгосрочных договоров. Постоянным клиентам корпоративное такси в Харькове предлагает специальные скидки и выгодные предложения.

корпоративное такси в Харькове
Корпоративным клиентам
Пример договора

                                                                                                  ДОГОВІР
про перевезення пасажирів та багажу

м. Харків                                                                                                                  «__»________2017 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАКСІ ЕРА 1561» в особі директора Сухової О.Є., яка діє на підставі Статуту (далі — «Перевізник»), з одного боку, та _________________________________ в особі_____________________________________, діючої на підставі Статуту (далі — «Замовник») , з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Перевізник зобов’язується за заявкою Замовника надавати послуги з перевезення транспортним засобом пасажирів, багажу та вантажів, а Замовник зобов’язується оплачувати надані послуги.

1.2. Під транспортним засобом за цим договором розуміється легковий автомобіль.

1.3. Послуги, обумовлені в п.1.1. цього договору, використовуються Замовником для службових поїздок персоналом останнього, а також для вантажного перевезення вантажів вагою не більше 150 кг.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

 2.1. Вартість послуги включає в себе замовлення і поїздку.

2.2. У вартість замовлення входить прийом, повідомлення, охорона УДСО (Управління Державної Служби Охорони) і становить 15% від вартості поїздки.

2.3. У вартість поїздки входить додаткова подача в віддалені райони міста та передмістя, простій і проїзд, згідно з тарифами зазначених в Додатку № 1, який є невід’ємною частиною Договору.

  1. УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

3.1. Перевізник гарантує технічну справність транспортного засобу та його безпеку для пасажирів.

3.2.Перевезення пасажирів, багажу та вантажів здійснюється Перевізником на підставі заявки, яка подається Замовником в усній або письмовій формі.

3.3. Заявка повинна обов’язково містити інформацію про кількість пасажирів, багажу і вантажу, місці прибуття (виклику), місці призначення, бажаний час прибуття транспортного засобу до місця прибуття.

3.4. Перевізник не пізніше двадцяти хвилин з моменту надходження заявки зобов’язується надати транспортний засіб до місця прибуття.

3.5. Перевізник доставляє персонал Замовника до місця призначення, в разі необхідності очікує його і привозить назад до місця виклику або інше, вказане їм місце призначення. Час простою оплачується перевізнику відповідно до п. 5. Додатка № 1.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно сплачувати послуги, що надаються Перевізником;

4.2. Перевізник зобов’язаний:

4.2.1. Забезпечити надання транспортного засобу до місця виклику;

4.2.2.Надати справний транспортний засіб, придатний для надання послуг, зазначених у п.1.1. даного договору.

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТА ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

5.1. Кожен виклик Перевізника оформляється талоном. На талоні має стояти печатка Перевізника або Замовника. В талоні вказуються вартість поїздки (прорахована оператором Перевізником, згідно заказаних маршрутів і тарифів, вказаних в Додатку № 1  даного Договору), час простою, сума, що підлягає до оплати. Талон підписується Замовником (або особою уповноваженою Замовником) та Перевізником, один корінець залишається у Замовника (або у особи ним уповноваженої), інший у Перевізника.

5.2. Оплата поїздки проводиться на умовах передоплати наступним чином:

5.2.1. За перший місяць надання Перевізником поїздки, Замовник здійснює передоплату в розмірі передбачуваної суми поїздок на місяць  ______ грн. протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури Замовником. Передоплата здійснюється шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Перевізника;

5.2.2 Далі кожен місяць передоплата за надання послуг проводиться до 5-го числа кожного місяця і становить суму виконаних робіт Перевізника за попередній місяць.

5.2.3. Остаточний розрахунок проводиться щомісячно до 10 числа наступного місяця за наданим Перевізником Акту прийому-здачі наданих поїздки, підписаного Замовником. Остаточний розрахунок проводиться шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Перевізника;

5.2.4. Якщо сума передоплати за звітний місяць, виявиться більше суми Акту прийому-здачі наданих поїздки, то залишок коштів зараховується Перевізником як передоплата за місяць, наступний за розрахунковим місяцем.

5.2.5. Транспортні послуги надаються Перевізником в межах суми передоплати. Надання послуг призупиняється у разі, якщо до закінчення місяця, за який була внесена передоплата, розмір наданих послуг дорівнює або перевищує таку передоплату. Перевізник повідомляє Замовника в телефонному режимі про розмір залишку передоплати, якщо такий досяг 5 % (п’яти відсотків) від суми передоплати за поточний місяць. Про повідомлення Замовника робиться запис у журналі телефонограм Перевізника.

Якщо сума залишку передоплати припадає на вихідні або святкові дні, надання послуг не припиняється до наступного робочого дня та протягом послідовних 3 (трьох) банківських днів, що відведені Замовникові на оплату. Якщо сума залишку менше суми майбутньої поїздки, то надання послуг не припиняється до моменту перевищення суми передоплати.

У разі бажання  Замовника має відновити отримання послуг з перевезення до закінчення поточного місяця, за який розмір передоплати вичерпано, Замовник проводить оплату в розмірі передбачуваної суми поїздок до закінчення такого місяця. Якщо Замовник не проводить оплату протягом 3 (трьох) банківських днів з дня повідомлення про досягнення розміру передоплати 5 % (п’яти відсотків), не вносить попередню оплату, Перевізник має право припинити надання послуг за Договором. Перевізник відновлює надання послуг у день надходження оплати.

5.3. До 5-го числа наступного за звітним місяця Перевізник надає Замовнику Акт прийому-здачі наданих поїздки. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання акту прийому-передачі наданих поїздки зобов’язаний підписати його і повернути Перевізнику або направити мотивовану відмову.

5.4. Не рідше двох разів на місяць до 15-го і до 30-го числа кожного місяця Перевізник і Замовник проводять взаємозвірки наданих поїздки. Взаємозвірки оформляються відповідним Актом, підписаним Сторонами.

5.5. У випадках погіршення погодних умов таких як: снігові замети, зниження температури більш ніж мінус 15 градусів, а так само в період Новорічних свят з 29 грудня по 8 січня включно, Перевізник залишає за собою право змінювати тариф, повідомивши Замовника, як в письмовому вигляді (листом по електронній пошті__________________), так і в телефонному режимі в момент прийому заявки.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення зобов’язань, що випливають з цього Договору (далі — Порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

6.2. У разі ненадання або необгрунтованої відмови в наданні поїздки, Перевізник надає Замовнику безкоштовну поїздку до 5 км, за кожний факт ненадання або відмови у наданні поїздки.

6.3. У разі невиконання Замовником п.5.2., Перевізник має право відмовитися від надання поїздки, до повного погашення заборгованості Замовником.

6.4. У разі відмови Замовником від поїздки, після виконання заявки, Замовник виплачує Перевізнику 10 гривень за кожен факт відмови від поїздки.

6.5. У разі поломки транспортного засобу Перевізника в момент надання їм поїздки Замовнику, що відбулися не з вини Замовника, Перевізник зобов’язаний негайно надати новий транспортний засіб і виконати прийняті їм зобов’язання в повному обсязі і на тих самих умовах, передбачених цим Договором.

6.6. Перевізник несе самостійну відповідальність за додержання законодавства у сфері регулювання поїздки.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, які можуть виникнути при виконанні цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при відсутності згоди — в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

  1. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені тощо), військові дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, рішення і дії державної влади.

8.3. Факт виникнення та припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

8.4.Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, як причину неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в разі, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент укладення договору було малоймовірним і їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї Сторони і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів для того, щоб запобігти негативним наслідкам цих обставин.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до «31» грудня 2017 р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9.2. Дія Договору може бути продовжена за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання додаткової угоди.

9.3. Дострокове розірвання договору та зміна його умов можливі за згодою сторін.

9.4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку у разі невиконання однією із сторін умов даного договору.

9.5. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

  1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 Перевізник:                                                                                           Замовник:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ТАКСІ ЕРА 1561»

м.Харків, ул.Ак.Павлова, 120/6

тел. 738-24-26

р / р 26001060737847

в КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533

Ідент.код 37190615

Директор ____________ О.Є.Сухова

 

 

 

Служба такси 561 работает на рынке более 16 лет. Нашими клиентами являются:

МЕТРО клиент такси 561
METRO cash&carry
Кинотеатр парк клиент такси 561
кинотеатр «ПАРК»
Караван Харьков клиент такси 561
Супермаркеты «Караван» на Салтовке и Алексеевке

 

Кинотеатр мультиплекс клиент такси 561
кинотеатр «МУЛЬТИПЛЕКС»
Клиенты корпоративного такси 561
кинотеатр «I-MAX
Клиент корпоративного такси 561 Харьков
магазин «Антошка»
Клиенты корпоративного такси 561 Харьков
Бутик растительной косметики Yves Rocher
ТРК "Тонис"; клиенты корпоративного такси 561
ТРК «Тонис»
Клиенты корпоративного такси 561 в Харькове
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА

Наши партнеры:GrandAristocrate
 

 

 

 

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (414 баллов, 86 оценок)
Яндекс.Метрика